اسلام پرسش و پاسخ کفاره روزه را پیشتر دادن

.

2023-06-01
    من الذي ق تل ربع سكان الارض